Rättsligt meddelande

1. MÅL

Denna webbplats ger information om tjänster och aktiviteter för:
Fuenplaza Spanien
Plaza de la Constitución, 17, Local 2, 29640, Fuengirola, Malaga
e-post info@fuenplazaspain.com
nedan kallad "ägare".

2 - INTELLEKTUELL EGENDOM

Innehållet på denna webbplats, inklusive bland annat bilder, logotyper, grafik, animationer, texter eller datorprogram, oavsett format, programmeringsspråk och representationsform, samt domännamnet fuenplazaspain.com tillhör Ägaren har antingen förvärvat motsvarande rättigheter från sina ägare, eller har sitt samtycke till att de offentliggörs, skyddas av internationella lagar och fördrag om immateriell och, i förekommande fall, industriell egendom, samt av regleringsregler. av domännamn.

Användningen av hyperlänkar till denna webbplats och användning eller reproduktion, helt eller delvis, ideell, av dess innehåll är tillåten förutsatt att källan anges och en hyperlänk till denna webbplats ingår, och i de fall som är tillåtna i artiklarna 31 till 34 i immaterialrätten (kungligt lagdekret 1/1996 av den 12 april). Användning av ramar eller andra mekanismer som är avsedda att dölja innehållets ursprung eller källa, all användning, omvandling eller utnyttjande av densamma för kommersiell, reklam eller i strid med lag, moral eller allmän ordning, är förbjuden. kan skada intressen eller skada bilden av innehavaren eller legitima tredje parter, som utgör illojal konkurrens eller i allmänhet strider mot bestämmelserna i dessa användningsvillkor.

3 - ANSVARSBEGRÄNSNING

Innehållet på denna webbplats erbjuds i informativt och informativt syfte, så ägaren frångår sig allt ansvar, direkt eller indirekt, som kan uppstå genom användning eller användning av informationen på denna webbplats utanför dess syften.

Länkarna (hyperlänkar) eller innehåll från tredje part som visas på denna webbplats tillhandahålls för att utöka informationen eller indikera en annan synvinkel. Införandet av detta innebär inte att innehållet accepteras, ej heller ägarens förbindelse med de ansvariga för nämnda webbsidor, så det avvisar allt ansvar i förhållande till dem, liksom för de skador som kan orsakas av någon anledning i dess datorsystem (utrustning och applikationer), dokument eller filer. Ägaren kan endast vara ansvarig för innehållet i enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster från informationssamhället och elektronisk handel, i händelse av att, efter att ha haft effektiv kunskap om dess olaglighet eller att det skadar tredje parts egendom eller intressen, tar inte bort eller inaktiverar länken till dem.

Ägaren garanterar inte tillförlitligheten, tillgängligheten eller kontinuiteten för denna webbplats eller dess innehåll av tekniska skäl, säkerhet, kontroll eller underhåll av tjänsten, för fel på grund av servern som är värd för innehållet eller från andra mellanhänder eller leverantörer, för attacker mot datorsystemet eller av andra skäl som härrör från orsaker som ligger utanför dess kontroll, så det är undantaget från något ansvar, direkt eller indirekt, för dem.

Ägaren är inte ansvarig för fel, fel eller skador, direkt eller indirekt, som kan orsakas av användarens datorsystem eller de filer eller dokument som finns lagrade i det, som orsakas eller härrör från kapaciteten eller kvaliteten på dess systemdator eller förekomsten av ett virus eller någon annan skadlig datorapplikation på datorn som används för att ansluta till innehållet på webben, kvaliteten på din anslutning eller åtkomst till Internet, på grund av ett fel i din webbläsare eller för användning av datorprogram vars versioner inte uppdateras eller motsvarande användarlicens inte erhålls.

3 - ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och uppdateringar av informationen på webbplatsen, dess konfiguration, tillgänglighet och presentation samt dessa användningsvillkor.

4 - TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Frågor relaterade till användningen av den här webbplatsen eller dess innehåll kommer att regleras och tolkas i enlighet med dessa användningsvillkor och spansk lagstiftning, vilket ger parterna, utom i fall där det inte är lagligt tillåtet, under domstolens jurisdiktion. och domstolar i Alcalá la Real (Jaén) för att lösa konflikter rörande användningen av denna webbplats, uttryckligen avstå från alla andra forum som kan motsvara dem.

Information som tillhandahålls i enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om Soc Services